THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Friday, February 01, 2008

در تاریخ 1/10/1386 در یک مصاحبه با دانشجوی رشته ی عمران دانشکده فنی مهندسی باهنر سید محمد محسن موسوی نویسنده محقق و شاعر این خط از روزگار به جوابهای ز

در تاریخ 1/10/1386 در یک مصاحبه با دانشجوی رشته ی عمران دانشکده فنی مهندسی باهنر سید محمد محسن موسوی نویسنده محقق و شاعر این خط از روزگار به جوابهای زیر رسیدیم که وظیفه دانستم برای شما هم به نمایش بگذارم.

زمان چه چیزهایی را میسازد؟

زمان مستعمل ما برهه ای است که یا تکامل را میسازد یا ابتضال و معنای حقیقی ان همان دروغ بزرگ تاریخ است.هیچ وقت تاریخ در بند عقیده نبوده بلکه همیشه عقیده در انحصار تاریخ بوده با تاریخ از داخل تکامل و از خارج ابتضال مییافت. به واقع عقیده محصول تاریخ بود. خوب تا این که مدعی کاملترین دین نه تنها در ایران بلکه با این ادعا بقیه ی دیدگاهها هم با همین ادعا شروع به نمایان شدن کردند. دیگر تاریخ تکامل دین را بر دوش نمی کشید بلکه سیاست این وظیفه را بر خورجین سیاه خود کشید.

پس شما معتقد به جدایی دین و سیاستید؟

نه اشتباه برداشت کردید.من مخالف حل شدن سیاست در دینم اما دین می تواند در سیاست حل شود مشروط بر انکه رنگ سیاست را عوض نکند. که اگر این گونه شود سیاست مستبدانه در چنگال دین می ماند و بوی گند استبداد برای انان که نمی پذیرند بی شک تهوع اور است. و اینجا تنها نیاز ازادی نقطه مقابل استبداد اندیشه است.

تعریف شما از ازادی چیست؟
محدودییتیست نامحدود
در عین نا توانی توانمندی

ایا به نظرتان ازادی مورد بهره بری اینگونه است؟

نه
نامحدودییتیست محدود
در عین توانمندی ناتوانی

ایا تعاریفتان متفاوت است؟

مسلمن
شما در ازادی اول ناتوانی به نام قانون دارید اما در توانمندی دوم در تناقض قانون کاری نمی کنید.
بی نهایت طلبی انسان اقتضا میکند که به رضایت نرسد ، سکوت در جامعه ی ازاد بی معناست کم قدرتی و سرکوب توده نشان دهنده ی عدم ازادی است.چون در حین علم از حقیقت ازادی واقعیت استبداد را پذیرفته. و با پذیرش واقعیت استبداد انتقاد لا معناست.

پس استبداد همان واقعیت ازادی است؟
البته من نظرم خشک نیست اما واقعیت ایرانی این است.و بی شک همه بر این واقفیم.
همین واقعیت ما محدودیت مطلق در ابراز عقیده و اعمال نظر است. وقتی نظامی بر پایه ی اقتصاد با بازوهای دینی و عقیدتی شکل میگیرد استبداد اندیشه طبقه ی حاکم که همان گروه مستبد است نظر و عقیده ی خود را بر سیاست حاکم کرده و سیاست به طور کلی در دین حل میشود.
و نتایج استحلال دین و سیاست هم بر شما اشکار است، بیشک... .
مختارین اندیشه نه تنها تبلیغ را تدریس قرار داده بلکه اجازه حرکت را به مبلغان اندیشه های دیگر نخواهند داد. پس علم عمل در بند استبداد فکری طبقه ی حاکم خواهد بود و علوم مبنی بر اندیشه حاکم شکل خواهند گرفت. یعنی اگر گفتند که خوردن شتر مرغ حرام است کسی نمیگردد که خوردن شترمرغ چه خاصییتی دارد. و علم محدود به دین میشود اما مثالم خیلی کوچک بود. بی شک محدودیت در تبلیغ و در اختیار گرفتن رسانه و اموزش برای تبلیغ یک دین و فرهنگ محکوم است اگر جمعی هم باشد. این استبداد در مدرنیته نا معقول است چه برسد به پست مدرن و پسا پست مدرن....

مستبد کیست؟
سوالتان را تصحیح میکنم ،مستبدان کیستند؟
چون در دنیای امروز استبداد فردی معنا ندارد.
بلکه گروهی تک بعد با فکر محدود و مخالفت با اندیشه نو و مخالف. خودبینی حتی اگر از طرف یک ملت باشد موجبه استبداد است.و این به صرف هیچ کس حتی مجری استبداد نیست.

ایا جمهوری اسلامی مستبد است؟
در دنیای عدم قطعیت هیچ چیز زا به قطعیت نمی توان گفت. به طور کلی من عقیده دارم باید تعاریف بیان شوند فرد قاضی تا نتایج درستی برداشت کنیم و معرف ها بایند منطقی و با علم.
من نمیگویم چه تعریفی حق است تعریف میکنم تو قضاوت کن.

انتقاد و ازادی بیان؟

مودبانه و مخلصانه ترین نظر.
انتقاد مهم تر از منتقد است. سازنده مفید و با تدبیر...

ایا حرکت چپ با نام رادیکال و انتقادی با فرهنگ انتقاد توافق دارد؟

اول من می خواهم بگویم تئوری چپ رادیکال را زیبا معنی کرده و بی شک خیلی از مدعیان چپ تندروی را با رادیکال اشتباه گرفتند اما دوستان در بند ما از دوستان نزدیک من بودند و انها می دانند رادیکال یعنی چه و به درستی معنا کردند.
بعد انتقاد درست بود اما تقابل با انتقاد وقتی درست نباشد باید برخوردها را عوض کرد.
در تقابل دو فرهنگ باید خوب عمل کرد. سرکوب عقیده به صرف نیست بلکه تعریف عقیده قوی تر عمل میکند.
شما sexو فرهنگ ان را در نظر بگیرید. ایا سکس قوی تر از اسلام است؟ بی شک جواب خیر است پس به نظر من به جای هک فیلتر و سانسور باید فرهنگ واقعی را نمایش داد ایا اگر هر فرهنگ منطقی نمایش داده شود sex انتخاب خواهد شد؟ چون فرهنگ تبلیغی sex بیشتر است پس ان قوی تر است.
ما باید عقید را بیان کنیم راههای صحیح را نشان دهیم نه اینکه مستبدانه فیلتر و سانسور کنیم.
اگر شما به چپ و اندیشه چپ منتقدید منتقد باشید این مستبدانه معترض شدن چرا؟ تا وقتی منطق هست؟ سانسور خبری چرا؟ ایا در اعتقادتان ضعفی هست؟

پس شما موافق رادیکالیزمید؟

100%
وقتی یک کشور برای امریکا شاخ و شانه میکشد. همه برای ایرانی بهتر تلاش میکنیم بی شک...
و انتقاد هم برای همین است برای ازدی و برابری.

ایا رسانه و پسامد اتفاقات خوب بود؟ شما با سانسورش موافقید؟
قبلن که گفتم سانسور جواب عکس خواهد داد
خوب رسانه های ملی داخلی نشریات همه و همه بد کار کردند بلاخص در این موضوع
اما در اینترنت ما موج عظیمی از مصلحان خبر از خبرنامه ی امیرکبیر، تریبون جوان،طنین دانشجو،،بو علی سینا،خبر نامه علامه،فعالین مازندران،میلیتانت،و انجمن اسلامی ها ،روی خط دانشجو و هر وب و سایتی که در حال حاضر یادم نمی اید.
تلاششان قدر دانی دارد و تقدیر و سپاس را لایقند بی شک... .

و در اخر؟
ماندگار ترین چیز ها انانی هستند که برای ماندگاری امده اند امده اند تا بمانند و می مانند بی شک... .
بیایید بخواهیم که بمانیم تا همیشه بمانیم.

و گفت:
شادزی – بدرود

No comments: